Tillitskvinner

Ny president 01.01.2023. Berit Mouland tok over etter Ellen Kasbo.

 

Styret 2023 Representant til Unionen 2023
            
President  Berit Mouland   Representant I  Presidenten
Visepresident  Ingeborg Skjøren Lassen   Representant II Marit Torgrimsby Sandem
Sekretær Marit Torgrimsby Sandem   Suppleant I  Anne Wiig
Kasserer  Turid Lycke   Suppleant II  Rigmor Botnen
Styremedlem  Rigmor Botnen   Suppleant III  Turid Klavestad
Suppleant I  Mayliss Moen      
Suppleant II  Bjørgunn Sivesind Strebel