Tillitskvinner

 

Styret 2021 - 2022 Representant til Unionen 2022
            
President   Ellen Kasbo   Representant I Presidenten
Visepresident   Berit Mouland   Representant II  *****
Sekretær   Marit Magnussen   Suppleant I Marit Torgrimsby Sandem
Kasserer   Turid Lycke   Suppleant II Marit Wiig
Styremedlem   Rigmor Botnen   Suppleant III Rigmor Botnen
Suppleant I   Mayliss Moen      
Suppleant II Bjørgunn Sivesind Strebel