Bli medlem i Sarpsborg Soroptimistklubb

Bildet vise nye medlemmer sammen med faddere og president desember 2022.

Er du eller har du vært yrkesaktiv, og er interessert i å bedre barn og kvinners kår? Har du lyst til å bli en del av Soroptimist Internationals globalt nettverk av yrkesaktive kvinner? Liker du å bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø? Dette kan være en klubb for deg.

Som medlem får du en flott mulighet til å bidra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å bedre barn og kvinners stilling. Sarpsborg Soroptimistklubb har møter en gang i måneden med gode foredragsholdere og interessante bedriftsbesøk. Du kan også få mulighet til å delta i arrangementer både i landet og hele verden. 

Ønsker du å delta på et møte for å se hva det går ut på?

Send e-post til: sarpsborg[ALFAKRØLL]soroptimistnorway.no 

Møter og aktiviteter: Vanligvis den første torsdagen i måneden kl 19:00.
Sted: Odd Fellow i Sarpsborg

REKRUTTERINGSKOMITE  2023

Solveig Vesterdal (leder)
Anne Eikeland
Lise Storstein
Marit Tonholm
Turid Klavestad
Jezzamine Martinsen
Marit Magnussen
Presidenten (fast)