Prosjekt Sarpsborg krisesenter

Vi støtter Sarpsborg krisesenter på forskjellige måter. I årene 2019, 2020, 2021 og 2022 har vi hatt dugnad og produsert kaker, julepynt m.m. som har blitt solgt på julemarkedet og privat. Det har vært samlende og en fin måte å kunne bidra til et godt formål.

Les om Sarpsborg Krisesenter her.

 

Både i 2020, 2021 og 2022 kunne vi overføre kr 10 000 til Sarpsborg Krisesenter. 

I 2022 var vi med på julemarkedet på Borgarsyssel museum. Det var populært og vi solgt masse kaker, julepynt, vafler og kaffe.

I 2021 deltok vi på julemarkedet på Sarpsborg Torg. Da gikk det mye i kaker som Sarah Bernhard og gule bomber. For ikke å snakke om det populære lotteriet.

Vi skulle hatt julemarked 2020, på samme måte som tidligere. Det ble avlyst. Som et alternativ solgte vi produktene til venner og kjent. 

På julemarkedet i Kulås 2019 hadde vi egen bod med salg av kaker, ull-dompaper og lodder. Det var svært vellykket, og vi kunne overrekke en pengegave på kr 10 000 til Sarpsborg krisesenter. 


Vi har kjøpt inn garn og utstyr til strikking for beboerne. Vi har formidlet avtale for gratis mat til krisesenteret. Vi har støttet dem økonomisk. Medarbeiderne skal også få opplæring av en av våre medlemmer som er profesjonell på området.

Stand under festuka i 1000-årsjubileet "Folk i Sarp" - Mangfold, likeverd og inkludering. Det var en organisasjonsmønstringen som vi deltok i. Vi hadde stand med salg av vafler og loppemarked med bijouteri, vesker, skjerf til inntekt for krisesenteret.

Stand under Forbausende byfest med salg av "lopper" og informasjon om Sarpsborg krisesenter.

 

Julemarked i Kulåsparken 6. - 8. desember 2019

I 2019 valgte Sarpsborg Soroptimistklubb at årets lokale prosjekt skulle være deltagelse på Sarpsborgs tradisjonelle julemarked. Vi satte oss et tredelt mål om at prosjektarbeidet skulle bidra til synliggjøring av klubben i lokalmiljøet, samt skaffe inntekter og ikke minst ha det trivelig sosialt under prosessen. Enstemmig vedtok vi at overskuddet skulle gå til krisesenteret i byen.

Sarpsborg krisesenter åpnet i november 2019 en egen avdeling for menn, og har nå et like godt tilbud til både menn, kvinner og barn. En av oppgavene krisesenteret har, er å bygge nettverk for beboerne. Da må de som regel ut av huset, og det koster ofte penger. Dermed er krisesenteret prisgitt donasjoner fra ideelle organisasjoner for å kunne gjøre noe ekstra for beboerne.

Vi startet for alvor planleggingen på høsten. Prosjektkomitéen møttes, og etter livlig prat med stor entusiasme, kom vi fram til at vi ville lage tre produkter for salg på julemarkedet. Vi satset på dompaper i ull, hjemmebakte julekaker og polkagriser pakket i cellofan. I tillegg hadde vi tro på at et bøttelotteri ville gi inntekter. Klubbens medlemmer sørget selv for gevinstene.

Hele klubben ble oppdatert på mail underveis, slik at alle fikk mulighet til å delta i forberedelsene. Vi var så heldige å få låne lokalene i verkstedet til et av klubbmedlemmene. Under kyndig veiledning av et annet klubbmedlem, produserte vi rikelig med dompaper. For å kunne selge fersk julebakst, samlet 10 – 12 damer seg få dager før julemarkedet startet til iherdig innsats. Vi fikk låne skolekjøkkenet på Borg videregående skole der et av medlemmene er lærer.

Den julepyntede boden vår med masse lys og hyller fulle av godsaker, vekket publikums interesse. Folk kjøpte lodd og salgsvarer, og var nysgjerrige på informasjon om klubben vår. Da søndagen kom, var hyllene tomme og klubben kunne glede seg over et godt resultat. Et godt resultat både når det gjelder inntekter, synliggjøring av klubben og sosialt fellesskap.

Onsdag 18. desember hadde Ingeborg Skjøren Lassen (president) og Eva Therese Thue (leder i prosjektkomitéen) med seg en pengegave på kr 10 000 til leder på krisesenteret Birgith Amundsen Gellein. Dette møtet fikk god dekning i lokalavisen.

Klubbens lokalprosjekt som har vært preget av godt samarbeid og mye glede, har gitt mersmak. Vi har opplevd det svært meningsfylt å kunne bidra til et så godt formål. Derfor er vi allerede så smått i gang med å planlegge neste års julemarked.

Eva Therese Thue, prosjektleder i Sarpsborg Soroptimistklubbs prosjektgruppe 2019

 

 

 

Soroptimistenes salgsbod på julemarkedet 2021.
Soroptimistenes salgsbod på julemarkedet 2021. På bildet: Marit T. Sandem og Ingeborg Skjøren Lassen.
Overrekkelse av pengegave på 10 000 kr til Sarpsborg krisesenter desember 2019. Fra v: Ingeborg Skjøren Lassen, president i Sarpsborg Soroptimistklubb, Birgith Amundsen Gellein, leder ved Sarpsborg krisesenter og Eva Therese Thue, leder av soroptimistenes prosjektgruppe. Foto: Patrick Walther Larsen, SA.
Hjemmelagde dompaper
Hjemmelagde dompaper var populære
September 2016: Forbausende byfest. Loppemarked til innntekt for Sarpsborg krisesenter.
September 2016: Forbausende byfest. Loppemarked til innntekt for Sarpsborg krisesenter.