Hva gjør vi?

FELLES  INNSATS  GA  RESULTATER

 

Sarpsborg Soroptimistklubbs lokale prosjekt:

Sarpsborg Krisesenter

I 2020 måtte julemarkedet avlyses, men i 2021 blir det julemarked igjen.

 


Les om Julemarked i Kulåsparken 6. - 8. desember 2019

I 2019 valgte Sarpsborg Soroptimistklubb at årets lokale prosjekt skulle være deltagelse på Sarpsborgs tradisjonelle julemarked. Vi satte oss et tredelt mål om at prosjektarbeidet skulle bidra til synliggjøring av klubben i lokalmiljøet, samt skaffe inntekter og ikke minst ha det trivelig sosialt under prosessen. Enstemmig vedtok vi at overskuddet skulle gå til krisesenteret i byen.

Sarpsborg krisesenter åpnet i november 2019 en egen avdeling for menn, og har nå et like godt tilbud til både menn, kvinner og barn. En av oppgavene krisesenteret har, er å bygge nettverk for beboerne. Da må de som regel ut av huset, og det koster ofte penger. Dermed er krisesenteret prisgitt donasjoner fra ideelle organisasjoner for å kunne gjøre noe ekstra for beboerne.

Vi startet for alvor planleggingen på høsten. Prosjektkomitéen møttes, og etter livlig prat med stor entusiasme, kom vi fram til at vi ville lage tre produkter for salg på julemarkedet. Vi satset på dompaper i ull, hjemmebakte julekaker og polkagriser pakket i cellofan. I tillegg hadde vi tro på at et bøttelotteri ville gi inntekter. Klubbens medlemmer sørget selv for gevinstene.

Hele klubben ble oppdatert på mail underveis, slik at alle fikk mulighet til å delta i forberedelsene. Vi var så heldige å få låne lokalene i verkstedet til et av klubbmedlemmene. Under kyndig veiledning av et annet klubbmedlem, produserte vi rikelig med dompaper. For å kunne selge fersk julebakst, samlet 10 – 12 damer seg få dager før julemarkedet startet til iherdig innsats. Vi fikk låne skolekjøkkenet på Borg videregående skole der et av medlemmene er lærer.

Den julepyntede boden vår med masse lys og hyller fulle av godsaker, vekket publikums interesse. Folk kjøpte lodd og salgsvarer, og var nysgjerrige på informasjon om klubben vår. Da søndagen kom, var hyllene tomme og klubben kunne glede seg over et godt resultat. Et godt resultat både når det gjelder inntekter, synliggjøring av klubben og sosialt fellesskap.

Onsdag 18. desember hadde Ingeborg Skjøren Lassen (president) og Eva Therese Thue (leder i prosjektkomitéen) med seg en pengegave på kr 10 000 til leder på krisesenteret Birgith Amundsen Gellein. Dette møtet fikk god dekning i lokalavisen.

Klubbens lokalprosjekt som har vært preget av godt samarbeid og mye glede, har gitt mersmak. Vi har opplevd det svært meningsfylt å kunne bidra til et så godt formål. Derfor er vi allerede så smått i gang med å planlegge neste års julemarked.

Eva Therese Thue, prosjektleder i Sarpsborg Soroptimistklubbs prosjektgruppe 2019

Artikkel i SA 20.12.2019. Tekst og foto: Patrick Walther Larsen, SA