Program 2021 - 2022

KLUBBMØTER - FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN
Sted: Odd Fellow, 1. etasje, Sarpsborg.
FRAVÆR melder til styremedlem Turid Lycke på
telefon/SMS 922 88 314 

Programmerer fra tidligere år kan ses på intranettet under menyvalg
"Klubbområde - Medlemmer". 

 MØTEDATO   TEMA   PROGRAM - OMRÅDE  5-MIN 
 
HØSTEN 2021

   
 2. sept

Yrkesforedrag ved Mayliss Moen

 Utdanning og
  helse
 Berit

 Mandag
 11. okt 
 kl 18 

Distriktsmøte ved Moss Soroptimistklubb. Sted: Verket Scene, Moss. Foredrag ved Gunnar Bergby: "22 kvinner og en mann: Litt om arbeid i FNs  kvinnediskrimineringskomité"

   

 NB! 14 . okt

Informasjon fra Sarpsborg krisesenter

 Samfunn  Lise Storstein
 4. nov

 Dag Skottene: Håpets katedral

 Kultur og
 samfunn
 Marit T.

 9. des

 Julemøte + markering av 100 årsjubileum. Innslag v/Knut Erik Kolstad.  Kultur og sosialt
 samvær
 

 

VÅREN 2021

   

 6. jan

 Yrkesforedrag ved Turid Lycke  Utdannelse og
 helse
 Historie

 3. feb

     

 3. mar

     

7. apr

     
5. mai

 
 

   

 
 mai

 Besøk fra vennskapsklubben i Sotenäs
 Sted: Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum 
   

3. juni

     

 10. - 12. juni

 L & R i Kristiansund