Program 2023

KLUBBMØTER - FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN
Sted: Odd Fellow, 1. etasje, Sarpsborg.
FRAVÆR melder til styremedlem Turid Lycke på
telefon/SMS 922 88 314 

Programmerer fra tidligere år kan ses på intranettet under menyvalg
"Klubbområde - Medlemmer". 

 MØTEDATO   TEMA   PROGRAM - OMRÅDE  5-MIN 

 

2023

   

 5. jan

Møt opp på Sarpsborg Scene kl 19. Etterpå drar vi tilbake til Odd Fellow og spiser.

 Bedriftsbesøk  Ingeborg

 2. feb

Dr. Jan Henrik Lund: Om pandemier i gammel tid og nå  Helse  Marit T

 2. mars

Ole Øyvind Moen: Naturskader, skred og kvikkleire - Hva betyr det for oss?  Samfunn  Sidsel 

 13. apr

 Årsmøte     Solveig

 søndag
 23. april

Moss Soroptimistklubb inviterer til feiring av sitt 70-årsjubileum 23.
april. Påmelding ved betaling, se invitasjonen. Påmeldingsfrist 20. mars.
   

 onsdag
 26. april

Distriktsmøte 2023 Øst 1. Sted: Vestby videregående skole, Tid: 17:30 (start registrering)-21.00. Loveleen Rihel Brenna snakker om "min annerledeshet, min styrke" vinklet opp mot likestilling, mangfold og inkludering.
Det blir varmrett, kaker, underholdning og lotteri. Påmeldingved innbetaling av 400 kr til konto, se invitasjon. Påmeldingsfrist 11. april.

   

 
 4. mai

Bente K. Jæger: Byutvikling

 Kultur og
 utvikling

 Bjørgunn

 1. juni

 Sommermøte med omvisning og bespisning. Sted: Furuholmen   Fellesskap og
 trivsel
 

 7. sept

Besøk på Johansens Monumenthoggeri. Vi møtes på "sirkustomta" kl 18:30 og fyller opp biler. Tips: Ta på gode sko og varme klær.

   

 15.-17. sept

Lands & Representantskapsmøtet 2023 - 15.-17.september 2023 Arrangeres SI Ringerike Sted:  Klækken  Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss

  Bedriftsbesøk  

 5. okt

Aage Rishøi og Per Kristian Fodstad:
"Fra Skulpturjakten via Sarpsborg Rotaryclub til Appelsintoppen via Tur og løypekomiteen"

 Organisasjon  Rigmor

 2. nov

 Informasjon om nye bøker ved bibliotekar Marianne Berthelsen og en kollega

 Litteratur og   samfunn  

2. - 3. des

 Julemesse på Borgarsyssel museum, lørdag: 10 - 17:30, søndag 10 - 18. 

   

 7. des

 Julemøte, Sted: Vaffelbua. Påmelding ved betaling til kontonr. Drikke kjøpes på stedet. Ta med gevinst. 

 Fellesskap og
 trivsel