SARPSBORG SOROPTIMISTKLUBB

Sarpsborg Soroptimistklubb ble stiftet 12. februar 1967. 50 års-jubileet ble feiret fredag 24. februar 2017 på Odd Fellow i Sarpsborg.

- Møtedag er 1. torsdag i måneden kl. 19:00
- Møtelokale: Odd Fellow, 1. etasje, Sarpsborg

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Sarpsborg Soroptimistklubb tilhører Distrikt Øst 1. Klubben er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er ideell, religionsnøytral og upolitisk. 

Soroptimist International sitt motto er: En global stemme for kvinner 

SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.