Komiteer i klubben

Verv 1. januar - 31. desember 2023

 

Styret Representant til Unionen 2022
Berit Mouland, President President, representant I
Ingeborg Skjøren Lassen, Visepresident Marit Torgrimsby Sandem, representant II
Marit Torgrimsby Sandem, Sekretær Anne Wiig, Suppleant I
Turid Lycke, Kasserer Rigmor Botnen, Suppleant II
Rigmor Botnen, Styremedlem Turid Klavestad, Suppleant III
Mayliss Moen, Suppleant I  
Bjørgunn Sivesind Strebel, Suppleant II  
  Prosjektkomite
  Ellen Kasbo, Leder
Programansvarlig Sidsel Schade
Liv Døsen Eva Sveen
Assisterende Programansvarlig Turid Klavestad
Borghild-Johanne Øby Hege Bakke
  Ingeborg Skjøren Lassen
Festkomite Bjørg Efskind
Anne Wiig, Leder Lise Storstein
Lore Kaspersen Else-Gro Brath
Lise Lindbæk Segolsson Marit Magnussen
Solveig Vesterdal Visepresident, Fast
Mayliss Moen  
Anne Eikeland Vennskapskomite
Marit Tonholm Else -Gro Brath, - Sotenäs, Leder
Jezzamine Martinsen Styremedlem / president, Fast
Kasserer, Fast  
  Revisorer
  Liv Døsen
Rekrutteringskomite Sidsel Schade
Solveig Vesterdal, Leder  
Anne Eikeland Valgkomite
Lise Storstein Marit Tonholm, Leder
Marit Tonholm Sidsel Schade
Turid Klavestad Visepresident, Fast
Jezzamine Martinsen  
Marit Magnussen Nettansvarlig
President, Fast Bjørgunn Sivesind Strebel
  Jezzamine Martinsen, assistent