Kvinner med flyktningbakgrunn i Sarpsborg

2010 - 2012 hadde klubben kvinner med flyktningbakgrunn i Sarpsborg som integrering og vennskap prosjekt på Norsksenteret.